Video/Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului

Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului în cadrul unei conferințe de presă. Alături de aceasta au fost cei doi subprefecți ai județului Dâmbovița, Corneliu Sălișteanu și Adrian Chițescu. După doi ani de mandat, Claudia Gilia a reușit să consolideze transparența în cadrul Instituției Prefectului […] Articolul Video/Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului apare prima dată în DambovitaNews.

Video/Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului

Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului în cadrul unei conferințe de presă. Alături de aceasta au fost cei doi subprefecți ai județului Dâmbovița, Corneliu Sălișteanu și Adrian Chițescu. După doi ani de mandat, Claudia Gilia a reușit să consolideze transparența în cadrul Instituției Prefectului și să implementeze un nou mod de lucru, axat pe răspunsul prompt la nevoile locuitorilor județului.

O documentație cu suprafața totală de 4,50 ha a fost transmisă către Ministerul Mediului în vederea demarării procedurii de adoptare a Hotărârii de Guvern privind schimbarea regimului juridic din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru terenurile cu vegetație forestieră supuse restituirii către persoane îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate. Acțiunile de îndrumare sau informare a comisiilor locale de fond funciar (24 de acțiuni) au fost realizate de Comisia județeană de fond funciar Dâmbovița, cu sprijinul colectivului de lucru constituit pe lângă aceasta, prin formularea unor Circulare (total – 6) transmise tuturor comisiilor locale sau adrese individuale (total – 18) transmise unor anumite comisii locale. Obiectul acțiunilor de îndrumare/informare au privit punerea în aplicare a actelor normative, constituirea unor documentații de retrocedare, punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești, modalități de retrocedare atunci când nu mai este posibilă pe vechiul amplasament, informații privind modificări ale legislației aplicabile în materia fondului funciar. 23 de adrese cu privire la aspecte ce țin de fondul funciar au fost transmise la Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Agenția Domeniilor Statului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – OCPI Dâmbovița, Direcția Silvică, Garda forestieră, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița sau altor organe de cercetare penală, Avocatul Poporului etc. În cursul anului 2023, în cadrul acțiunilor de verificare și control, urmare a sesizărilor depuse cu ocazia primirii în audiență sau prin intermediul petițiilor, au fost efectuate verificări la sediul comisiilor locale de fond funciar din cinci unități administrativ-teritoriale (Cobia, Lungulețu, Râu Alb, Gura Foii, Dragomirești) sau la sediul comisiei județene de fond funciar, ocazie cu care au fost constituite dosare pentru cazuri speciale și întocmite Rapoarte de control, Informare/Referat (…) ’’, a menționat Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița.

Articolul Video/Prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2023 al Instituției Prefectului apare prima dată în DambovitaNews.