URBAN Slobozia caută Director Tehnic și Rețele

URBAN Slobozia a demarat procesul de recrutare și selecție pentru poziția de Director Tehnic și Rețele. URBAN SA Slobozia, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Tehnic și Rețele al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluare prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluare finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: 1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de… Articolul URBAN Slobozia caută Director Tehnic și Rețele apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

URBAN Slobozia caută Director Tehnic și Rețele

URBAN Slobozia a demarat procesul de recrutare și selecție pentru poziția de Director Tehnic și Rețele.

URBAN SA Slobozia, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Tehnic și Rețele al Societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluare prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluare finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic;

2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;

3. Capacitatea deplină de exercitiu;

4. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

5. Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

6. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;

7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții specifice

 1. Studii superioare de lungă durată la o institutie de învățământ superior acreditată, absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 2. Cel putin 3 ani de activitate profesională în domeniul tehnic;
 3. Cunoștinte despre managementul de proiect;
 4. Cunoștinte despre domeniul utilităților publice;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii URBAN S.A Slobozia ( www.scurbansaslobozia.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 21.12.2022, ora 12.00 la adresa de mail foxconsiliu@gmail.com si la Registratura Societatii URBAN S.A Slobozia, Aleea Crinilor Nr. 1, Slobozia, Jud. Ialomita în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Tehnic al Societatii URBAN S.A Slobozia” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anuntate personal. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Articolul URBAN Slobozia caută Director Tehnic și Rețele apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.