Sute de terenuri agricole, din comunele Mihail Kogălniceanu și Ostrov, înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară

Aproape 750 de terenuri agricole din două comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 [...]

Sute de terenuri agricole, din comunele Mihail Kogălniceanu și Ostrov, înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară

Aproape 750 de terenuri agricole din două comune din județul Constanța au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța.

„Noile cărți funciare, deschise în data de 4 august pentru sectoarele cadastrale nr. 31, 69 și 70 din comuna Mihail Kogălniceanu, pentru 310 imobile, și în data de 10 august pentru sectoarele cadastrale nr. 18 și 37 din comuna Ostrov, pentru 431 de imobile, vor fi înmânate proprietarilor în perioada următoare. Lucrările de înregistrare sistematică a celor 741 de imobile au vizat o suprafață totală de 1.032,79 de hectare”, au precizat reprezentanții OCPI Constanța.

Totodată, în cadrul PNCCF, ANCPI achită, din veniturile proprii, onorariile şi tarifele în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice pentru proprietarii decedați, înscriși în noile cărți funciare.

În prezent, din totalul de 71 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Constanța, una (Gârliciu) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 43 se desfășoară lucrări de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și la nivel de sector cadastral.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.