Sute de funcții de ajutor de șef de post, scoase la concurs de Poliția Română

Poliția Română scoate la concurs 412 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare directă din sursă externă, în scopul reducerii deficitului de personal. Înscrierile se fac online, la unitățile de poliție care au scos [...]

Sute de funcții de ajutor de șef de post, scoase la concurs de Poliția Română

Poliția Română scoate la concurs 412 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare directă din sursă externă, în scopul reducerii deficitului de personal. Înscrierile se fac online, la unitățile de poliție care au scos posturile la concurs. Sunt scoase la concurs prin încadrare directă, din sursă externă, 412 posturi în cadrul inspectoratelor de poliție județene ale Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, înscrierea candidaților pe posturile de ajutor șef de post din județul nostru se face on-line, în perioada 13 – 24 septembrie, inclusiv în zilele nelucrătoare, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv, sursaexterna@ct.politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța la nr. de tel 0241/502.038, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din municipiul Constanța, bd. Mamaia, nr. 106, în vederea clarificării problemei.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 05 octombrie, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, , www.ct.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ct.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).