Reducerea evaziunii fiscale, obiectiv strategic al inspectorilor fiscali ialomițeni

Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul AJFP Ialomița a efectuat, în luna august 2021, controale la contribuabili persoane fizice și juridice. Potrivit AJFP Ialomița, în timpul acestor controale au fost înregistrate următoarele rezultate: 20 de [...]

Reducerea evaziunii fiscale, obiectiv strategic al inspectorilor fiscali ialomițeni

Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul AJFP Ialomița a efectuat, în luna august 2021, controale la contribuabili persoane fizice și juridice.

Potrivit AJFP Ialomița, în timpul acestor controale au fost înregistrate următoarele rezultate:

  • 20 de inspecții fiscale efectuate (finalizate) – din care: 12 la contribuabili persoane juridice și 8 la contribuabili persoane fizice;
  • 20 controale (controale inopinate) – din care: 17 la contribuabili persoane juridice și 3 la contribuabili persoane fizice;
  • 53.013,98 mii lei obligații suplimentare stabilite – din care: 52.990,67 mii lei la contribuabili persoane juridice și 23,31 mii lei la contribuabili persoane fizice.

Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligațiilor suplimentare stabilite, sumele din impozit pe profit reprezintă o pondere de 49,74 la sută, iar sumele din TVA dețin o pondere de 49,7 la sută.

Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală în luna mai 2021:

  • controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili;
  • inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili persoane juridice și persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili;
  • verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente;
  • inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat.