Reacția lanțului de cofetării Tip Top, după ce a fost acuzat și amendat pentru că-și spiona angajații: ”Nu sunt monitorizate zonele cu nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete, vestiare)!”

După ce Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  a amendat cu 24.362,50 lei (echivalentul în lei al sumei de 5.000 Euro) lanțul de cofetării  Tip Top, prezent și în magazinele Kaufland din Ploiești, pentru că ar fi prelucrat imaginea angajaților săi, în mod excesiv, prin intermediul camerelor video instalate în spații cu […] Articolul Reacția lanțului de cofetării Tip Top, după ce a fost acuzat și amendat pentru că-și spiona angajații: ”Nu sunt monitorizate zonele cu nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete, vestiare)!” apare prima dată în Observatorul Prahovean.

Reacția lanțului de cofetării Tip Top, după ce a fost acuzat și amendat pentru că-și spiona angajații: ”Nu sunt monitorizate zonele cu nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete, vestiare)!”

După ce Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  a amendat cu 24.362,50 lei (echivalentul în lei al sumei de 5.000 Euro) lanțul de cofetării  Tip Top, prezent și în magazinele Kaufland din Ploiești, pentru că ar fi prelucrat imaginea angajaților săi, în mod excesiv, prin intermediul camerelor video instalate în spații cu destinația de vestiare și în zona destinată servirii mesei, compania a reacționat. Într-un comunicat transmis redacției observatorulph.ro, reprezentanții Tip Top resping acuzațiile și acuză ANSPDCP că nu a realizat nicio investigație pe teren pentru a verifica realitatea, iar sancțiunea a fost contestată în instanță.

Comunicatul companiei Tip Top:

La data de 22.10.2019 societății noastre i-a fost comunicată pe email o adresă provenind de la ANSPDCP – Direcția Control prin care ne-au fost solicitate informații legate de modalitatea de prelucrare a anumitor date cu caracter personal la nivelul Tip Top și anume, scopul supravegherii video, de control al accesului și de pontaj biometric, ca urmare a unei sesizări înregistrate la această autoritate.

În legătură cu informațiile solicitate, Tip Top a transmis în termenul solicitat de ANSPDCP o adresă de răspuns împreună cu înscrisurile doveditoare. În cadrul acestei adrese de răspuns, societatea noastră a răspuns exhaustiv și motivat la toate solicitările de informații, arătând, în esență, aspectul potrivit căruia societatea noastră nu deține un sistem de acces și pontaj pe bază de amprentă, nu deține camere de supraveghere video în birourile, vestiarele salariaților ori în alte zone care ar putea fi considerate intruzive pentru viața privată a angajaților.

Astfel, în cadrul adresei de răspuns formulate, Tip Top a indicat scopul implementării sistemului de supraveghere video, acesta fiind justificat de obligația asigurării pazei obiectivului situat în București, Bd. Timișoara nr. 94, Sector 6 și a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul societății, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și de obligația de a asigura siguranța alimentară a produselor comercializate și distribuite, în baza Regulamentului (CE) nr. 178/2002.

De asemenea, am arătat că angajatorul are obligația în temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă să asigure apărarea vieții, integrității fizice și psihice și a sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la locul de muncă, astfel că, dat fiind numărul mare de salariați și diversitatea spațiilor în care aceștia își desfășoară activitatea (hale de producție, depozite, curte, etc.), această obligație legală nu poate fi asigurată în mod efectiv prin mijloace total neintruzive, precizând în mod expres că spațiile comune din imobilul societății noastre din Bd. Timișoara nr. 94, Sector 6, București sunt supravegheate video tocmai pentru a preveni și/sau descoperi fapte de agresiune, tâlhărie, furt, pentru a pune la dispoziția organelor judiciare competente să cerceteze astfel de fapte materialul video, pentru a asigura un standard ridicat al siguranței produselor alimentare fabricate, precum și pentru a cerceta eventualele accidente de muncă produse în cadrul unității noastre.

În cadrul răspunsului Tip Top, a fost precizată în mod expres împrejurarea potrivit căreia nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete, vestiare și alte locații similare), indicând inclusiv faptul că amplasarea camerelor de supraveghere video este realizată de așa manieră încât să permită o vedere de ansamblu asupra obiectivelor urmărite, fără a focaliza fețele salariaților ori a avea un unghi intruziv de preluare a imaginilor.

Față de toate clarificările societății noastre, vreme de aproximativ un an și jumătate (22.10.2019 – 26.02.2021), ANSPDCP nu a realizat nicio investigație pe teren la întreprinderea noastră pentru a verifica realitatea susținerilor din adresa de răspuns formulată, nu a solicitat clarificări suplimentare societății noastre, neexistând corespondență de nicio natură între Tip Top și ANSPDCP în această perioadă.

Cu toate acestea, la data de 26.02.2021 consilierii  din cadrul ANSPDCP au încheiat procesul-verbal de sancționare prin care au sancționat societatea noastră cu amendă în cuantum de 5.000 euro pentru prelucrarea imaginilor angajaților prin intermediul camerelor de video instalate în spații cu destinația de vestiare, deși societatea noastră a menționat în repetate rânduri că nu există amplasate camere video în vestiare, birouri, toalete, iar ANSPDCP nu a efectuat niciun control la sediul societății noastre pentru a verifica acest aspect.

Apreciem că în măsura în care ar fi existat neclarități cu privire la răspunsurile oferite de societatea noastră la informațiile solicitate sau, în măsura în care în urma răspunsurilor formulate erau necesare informații suplimentare, autoritatea putea să formuleze o adresă către societatea noastră prin care să ne solicite explicații legate de scopurile supravegherii video implementate la nivelul Tip Top.

În mod total nelegal și neîntemeiat ANSPDCP a întocmit procesul-verbal în lipsa subscrisei, fără prezența unui martor,  sancționând societatea Tip Top pentru fapte care nu au fost săvârșite, în privința cărora nu există dovezi pertinente, în lipsa oricărui control efectuat pe teren, apreciind că unghiul de preluare a imaginilor este intruziv, abuziv, nu este orientat astfel încât să focalizeze zone necesar a fi supravegheate pentru securitatea fizică a angajaților, deși tocmai contrariul acestor presupuse constatări ale autorității a fost precizat de entitatea noastră în cuprinsul adresei de răspuns – că nu există camere de supraveghere video în vestiarele angajaților și că nu există camere de supraveghere video care să fie orientate astfel încât să preia imagini intruzive ale angajaților și care să încalce dreptul la viață privată al acestora.

Față de cele cuprinse în procesul-verbal, Tip Top a formulat obiecțiuni, ce au fost transmise către ANSPDCP pentru a face parte integrantă din actul sancționator, precum și plângere contravențională, fiind constituit un dosar ce se află pe rolul Tribunalului București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal.

foto cu caracter ilustrativ

Articolul Reacția lanțului de cofetării Tip Top, după ce a fost acuzat și amendat pentru că-și spiona angajații: ”Nu sunt monitorizate zonele cu nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri, toalete, vestiare)!” apare prima dată în Observatorul Prahovean.