Populația județului Constanța a scăzut între 1 iulie 2020 și 1 iulie 2021 cu 0,5 la sută

La 1 iulie 2021, populația după domiciliu în județul Constanța a fost de 758.186 de persoane, populația urbană și cea de sex feminin fiind majoritare (67,8 la sută, respectiv 51,6 la sută). Potrivit Direcției Județene [...]

Populația județului Constanța a scăzut între 1 iulie 2020 și 1 iulie 2021 cu 0,5 la sută

La 1 iulie 2021, populația după domiciliu în județul Constanța a fost de 758.186 de persoane, populația urbană și cea de sex feminin fiind majoritare (67,8 la sută, respectiv 51,6 la sută).

Potrivit Direcției Județene de Statistică Constanța, la 1 iulie 2021, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 514.215 persoane, în scădere ușoară față de 1 iulie 2020 (cu 0,9 la sută). Populația din mediul rural este aproximativ la același nivel la 1 iulie 2021 față de 1 iulie 2020 (o creștere de doar 0,3 la sută).

Populația masculină la 1 iulie 2021 a fost de 366.901 persoane, într-o scădere ușor mai accentuată decât cea observată la nivelul populației feminine (cu 0,65 la sută față de 0,42 la sută), față de aceeași perioadă a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, comparativ cu 1 iulie 2020, remarcându-se o creștere (de 0,4 puncte procentuale) a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste), concomitent cu o scădere de 0,4 puncte procentuale a ponderii populației în vârstă de muncă (între 15 și 64 ani). Ponderea persoanelor tinere (0-14 ani) rămâne aceeași la 1 iulie 2021 față de 1 iulie 2020.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 109,5 (la 1 iulie 2020) la 112,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2021).

La 1 iulie 2021 cea mai mare pondere în totalul populației o deținea populația din grupa de vârstă 40-44 ani precum și cea din grupa 50-54 ani (8,8 la sută). Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6 la sută, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5 la sută) și a celei de 10-14 ani (5,5 la sută).