Fetești: Ședință maraton a Consiliului Municipal la finalul lunii noiembrie

Fetești: 19 proiecte de hotărâre vor fi dezbătute de consilierii municipali. Se ia în discuție și modificarea listei de investiții. Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în data de 25 noiembrie în ședința ordinară a lunii noiembrie. Consilierii municipali au de aprobat nu mai puțin de 19 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Laurențiu Șonchereche. Ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fetești 1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Fetești din data de 26.10.2022. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei… Articolul Fetești: Ședință maraton a Consiliului Municipal la finalul lunii noiembrie apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

Fetești: Ședință maraton a Consiliului Municipal la finalul lunii noiembrie

Fetești: 19 proiecte de hotărâre vor fi dezbătute de consilierii municipali. Se ia în discuție și modificarea listei de investiții.

Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în data de 25 noiembrie în ședința ordinară a lunii noiembrie. Consilierii municipali au de aprobat nu mai puțin de 19 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Laurențiu Șonchereche.

Ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fetești

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Fetești din data de 26.10.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 9.934.310 lei din excedentul financiar al bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2021 în sumă totală de 12.164.594,67 lei, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Fetești și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2022. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Fetești în anul școlar 2022-2023 (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și aprobarea organigramei Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Cantemir”, mun. Fetești” din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA-European Local Energy Assistance în asociere cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir – Grădinița cu program normal, mun. Fetești” din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance în asociere cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind proiectul ”Eficientizarea clădirii Școlii Gimnaziale ”Aurel Vlaicu” Corp 1, Municipiul Fetești” din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA-European Local Energy Assistance în asociere cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind proiectul ”Eficientizarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu corp 2 – Bază sportivă, în Municipiul Fetești” din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA-European Local Energy Assistance în asociere cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind proiectul ”Eficientizarea energetică a Clădirii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” – corp 2, în mun. Fetești” din cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA-European Local Energy Assistance în asociere cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comerț, accese, împrejmuire și parcaje” generat de imobilul-teren situat în municipiul Fetești, Tarla 237/1, Parcela 1, Lot 2, NC 25301, CF 25301, județul Ialomița, beneficiar Nache Radu-Vasile. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 123,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Țuțuianu Gheorghe. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 346,00 mp., situat în municipiul Feteşti, strada Muncitorului, nr.37, către domnul Gherman Ramon și doamna Gherman Daniela. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit asupra terenului situat în municipiul Feteşti strada Bănățenilor, nr. 4, pe o suprafaţă de 68,00 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către doamna Chelbea Ioana și de aprobare a modelului contractului cadru de constituire a dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit, în vederea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale și branșament. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit asupra terenului situat în municipiul Feteşti strada Parcului, nr. 68A, pe o suprafaţă de 26,00 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către doamna Lupu Rodica și de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit, în vederea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale și branșament. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 95/30.05.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Fetești cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Fetești nr.168/12.09.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Fetești pentru anul 2023. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 91/24.06.2020 privind aprobarea alipirii loturilor în suprafață de 1750,25 mp proprietate privată a OMV Petrom Marketing SRL și 1287,00 mp, respectiv 113,00 mp, proprietate privată a Municipiului Fetești, într-un singur corp de proprietate cu suprafața de 3150,25 mp. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

20. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Feteşti nr.174/28.09.2022 privind prelungirea folosinţei gratuite acordată Palatului Copiilor Slobozia, pentru suprafața utilă de 98,48 mp din imobilul situat în incinta fostului Spital Municipal Feteşti – Pavilion Triaj şi Chirurgie II, str.Călăraşi, nr. 475, pentru o perioadă de 3 ani. (inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche)

21. Diverse.

Articolul Fetești: Ședință maraton a Consiliului Municipal la finalul lunii noiembrie apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.