Direcția Naţională de Probațiune caută un spațiu de închiriat pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Constanța

Direcția Naţională de Probațiune, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Constanța. Documentația de atribuire a contractului [...]

Direcția Naţională de Probațiune caută un spațiu de închiriat pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Constanța

Direcția Naţională de Probațiune, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Constanța.

Documentația de atribuire a contractului de închiriere este pusă la dispoziția persoanelor interesate de către Direcția Economică – Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Direcției Naționale de Probațiune, camera 40, etajul 6, între orele 08.00 – 16.30 (persoană de contact – Simona Chiriță, telefon 0738.672.618, e-mail: [email protected], sau se poate regăsi pe site-ul www.just.ro, accesând secțiunea Informații de interes public/achiziții publice).

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire. Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „cel mai mic preț/metru pătrat”, aplicat ofertelor care îndeplinesc toate cerințele de selecție şi calificare solicitate.

Durata contractului de închiriere este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru o perioadă de încă cinci ani.

Ofertele pot fi depuse până la data de 05 iulie 2021, ora 10.00, la secretariatul Direcției Naționale de Probațiune.