Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație mai multe bunuri

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița. 1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: [email protected] 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și… Articolul Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație mai multe bunuri apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație mai multe bunuri

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița.

1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: [email protected]

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de 18.691 mp, 251 – CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cjialomita.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Consiliului Județean Ialomița;

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei și se poate achita la casieria concedentului;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2023, ora 16.30

4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:­­ 28.03.2023, ora 16.30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2023, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: [email protected] , la termenele stabilite prin documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.02.2023.

Articolul Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație mai multe bunuri apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.