Consiliul Județean Ialomița: ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2023

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de participare pentru Finanțări nerambursabile de la bugetul propriu al județului Ialomița pentru activități nonprofit, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail [email protected], cod fiscal 4231776. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate… Articolul Consiliul Județean Ialomița: ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2023 apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

Consiliul Județean Ialomița: ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2023

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de participare pentru Finanțări nerambursabile de la bugetul propriu al județului Ialomița pentru activități nonprofit, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005.

 1. Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail [email protected], cod fiscal 4231776.
 2. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ:
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023;
 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 28.02.2023;
 1. Solicitanții pot fi: persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului.
 2. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități, din cadrul acestuia nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează propunerea, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 3. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023.

Suma de 550.000 lei, aprobată pentru anul 2023, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

 • Sănătate și educație antidrog: 50.000 lei
 • Educație: 100.000 lei
 • Cultură, culte și religie: 100.000 lei
 • Protecția mediului: 50.000 lei
 • Sport: 200.000 lei
 • Promovarea turistică a județului Ialomița: 50.000 lei
 1. Durata programului: anul 2023
 2. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 20.04.2023, ora 16.00, la registratura autorității finanțatoare.
 3. Solicitarea finanțǎrii nerambursabile: documentația de solicitare a finanțǎrii nerambursabile, constȃnd ȋn Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare poate fi descǎrcatǎ de pe site-ul: http://cjialomita.ro.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 46 din 10 martie 2023, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

Articolul Consiliul Județean Ialomița: ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2023 apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.