CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: Anunț de licitație

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: [email protected] Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintăîncheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren… Articolul CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: Anunț de licitație apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: Anunț de licitație

ANUNŢ DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând

domeniul public al județului Ialomița

 1. Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: [email protected]

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintăîncheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și curți-construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de 18.691 mp, 251 – CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.

 1. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost;

  2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița;

  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06. 2023, ora 16.30

 1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

  1. 4.1Data limită de depunere a ofertelor:­­ 19.06.2023, ora 16.00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

 2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomiț[email protected].

 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2023.

Articolul CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: Anunț de licitație apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.