Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR!

ANUNȚ Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICOSANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR APA NORD (STATIE GHEBOIENI) – SECTIE TARGOVISTE – 1 POST. 1. Cerinte minime pentru […] Articolul Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR! apare prima dată în DambovitaNews.

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR!

ANUNȚ

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICOSANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL in cadrul SECTOR APA NORD (STATIE GHEBOIENI) – SECTIE TARGOVISTE – 1 POST.

1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/ certificat de competente profesionale in meseria de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL;

– Disponibilitate pentru program prelungit ;

– Lucru in conditii grele ;

– Receptivitate pentru rezolvarea de lucrari in afara orelor de program ;

– Spirit de echipa ;

2. Descrierea postului:

– Supravegheaza buna functionare a statiei de apa in parametrii tehnico-calitativi corespunzatori, conform legislatiei in vigoare;

– Consemneaza in registrele de tura valorile parametrilor hidraulici si electrici ai statiei, valoarea clorului liber rezidual conform procedurii existente si cantitatea de substanta clorigena consumata lunar;

– Asigura activitatea de interventii pentru remedierea defectiunilor la instalatiile de apa si utilaje, din aria de activitate a Statiei Gheboieni;

– Realizeaza lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice in scopul prevenirii defectiunilor;

– Executa lucrari de reparatii la instalatii, din punct de vedere mecanic, ale utilajelor si instalatiilor tehnologice;

– Intervine pentru remedierea/rezolvarea avariilor/defectiunilor la retele (aductiune si distributie) si instalatii de apa, camine vane si hidranti, din aria de activitate a Statiei Gheboieni;

– Verifica atunci cand este cazul fronturile de captare din aria de activitate;

– Asigura calitatea apei potabile furnizate consumatorilor.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.02.2021-01.03.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE/ INSTALATOR APA-CANAL;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – Test grila – 03.03.2021, ora 9.30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 03.03.2021, incepand cu ora 11:00 – Vor fi selectati pentru a participa la proba practica doar candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la Testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 8.00 – 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

1. Manualul de instalatii- Instalatii Sanitare – Editura Artecno Bucuresti, 2010, disponibil pe internet:

Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa:

2.4– Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8 – Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Capitolul II – Domeniu de aplicare

– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

– Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

– SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

4. Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

Articolul Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR! apare prima dată în DambovitaNews.