Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN!

ANUNȚ Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN ENERGETICIAN/ ELECTRICIAN in cadrul SECTOR STATII EPURARE- (ARIE DE OPERARE DOBRA) – SECTIE TARGOVISTE – 1 POST. 1. Cerinte minime pentru ocuparea postului: – […] Articolul Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN! apare prima dată în DambovitaNews.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. organizeaza  concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN!

ANUNȚ

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN ENERGETICIAN/ ELECTRICIAN in cadrul SECTOR STATII EPURARE- (ARIE DE OPERARE DOBRA) – SECTIE TARGOVISTE – 1 POST.

1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

– Studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/ certificat de competente profesionale in meseria de TEHNICIAN ENERGETICIAN/ ELECTRICIAN;

– Disponibilitate pentru program prelungit ;

– Lucru in conditii grele ;

– Receptivitate pentru rezolvarea de lucrari in afara orelor de program ;

– Spirit de echipa ;

2. Descrierea postului:

– Functionarea, exploatarea si intretinerea Statiei de Epurare – arie de operare Dobra, a SPAU-rilor aferente, a caminelor si retelelor de canalizare din aria teritoriala a UAT Dobra;

– Incadrarea in parametrii ai apelor epurate evacuate in limitele prevazute de autorizatii si NTPA_uri;

– Incadrarea in costurile de exploatare conform proiectului tehnic al obiectivului;

– Efectuarea de interventii pentru remedierea defectiunilor aparute la statii si/sau a echipamentelor si utilajelor din cadrul acestora si a statiilor de repompare, conform instructiunilor primite si cu respectarea normelor specifice de protectia muncii;

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.02.2021- 01.03.2021 – ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/ competente profesionale in meseria de TEHNICIAN ENERGETICIAN/ ELECTRICIAN;

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – Test grila – 03.03.2021, ora 9.30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 03.03.2021, incepand cu ora 11:00 – Vor fi selectati pentru a participa la proba practica doar candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la Testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 8.00 – 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

1. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice;

2. Agenda electricianului- autor E.Pietrareanu, ed. IV, 1986;

3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Capitolul II – Domeniu de aplicare

– Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

– Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

– SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Articolul Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN! apare prima dată în DambovitaNews.