Calendar Admitere Liceu 2020. Azi începe etapa de completare a fișei de înscriere. Când are loc repartizarea computerizată

Elevii care au aboslvit clasa a 8-a au aflat rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020 și de preăatesc de o noua etapă importantă: admiterea la liceu. Elevii vor ajunge în licee prin repartizare computeritata, pe baza opțiunilor completate pe fișa de admitere la liceu. Etapa de completare a fișei de opțiuni începe pe 2 iulie. […]

Calendar Admitere Liceu 2020. Azi începe etapa de completare a fișei de înscriere. Când are loc repartizarea computerizată
Elevii care au aboslvit clasa a 8-a au aflat rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020 și de preăatesc de o noua etapă importantă: admiterea la liceu. Elevii vor ajunge în licee prin repartizare computeritata, pe baza opțiunilor completate pe fișa de admitere la liceu. Etapa de completare a fișei de opțiuni începe pe 2 iulie. Vezi când are loc admiterea la liceu în 2020. Ministerul Educației a publicat, pe 1 iulie, ierarhia mediilor de admitere la liceu, în fiecare județ. Această ierarhie le permite elevilor și părinților să afle poziția pe care se situează media lor și pot calcula șansele de a intra la liceul și specializarea dorite. Pentru admiterea la liceu, contează foarte mult nota finală obținută la Evaluarea Națională 2020, dar și media notelor din cei patru ani de gimnaziu. Ponderea mediei de la Evaluarea Națională este de 80% în calculul final al notei candidatului care este supusă repartizării computerizate.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Cum se face calculul mediei de admitere în liceuCum se calculează media de admitere la liceu: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*, unde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.Între 2 și 6 iulie, părinții și absolvenții claselor a VIII-a vor completa fișele de înscriere, pe hârtie, asistați de diriginții claselor, se arată în Broșura de Admitere 2020 publicată de fiecare inspectorat școlar. Aceasta a fost distribuită atât în format electronic, cât și tipărit și conține calendarul de admitere, regulile dar și, cel mai important, CODURILE instituțiilor de învățământ.La fel ca și în anii trecuți, în fișa de înscriere se trec codurile - pentru fiecare clasă în parte- a liceelor dorite.IMPORTANT! datorită modului în care a fost gândit sistemul computerizat de departajare, este foarte important ca să fie trecute în fișă MINIMUM 50-70 de opțiuni pentru ca sistemul informatic, prin comparație cu mediile celorlalți elevi, să ajungă, în ordinea descrescătoare preferințelor fiecărui candidat, la unul din liceele trecute în fișă de acesta! Calendar admitere la liceu 2020Când se completează fișele de înscriere la liceu2 - 6 iulie 2020: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 2 - 6 iulie 2020: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere 3 - 7 iulie 2020: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată 7 iulie 2020: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București. 8 iulie 2020: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată 9 iulie 2020: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflăți în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională 9 iulie 2020: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată Când se afișează rezultatele repartizării computerizate la liceu 202010 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021. 10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. 13 - 20 iulie 2020 : Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. 21 iulie 2020: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere 22 - 24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată Model fișă de înscriere pentru repartizarea computerizatăFișa admitere liceu 2020Fișa de admitere la liceu 2020 - pagina 2Completarea listei de opţiuni de pe fișa de admitere se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.Pentru a fi siguri că vor fi repartizați la liceu, elevii și părinții sunt sfătuiți să completeze minimum 50 de opțiuni pe fișa de admitere, ținând cont de media de admitere a elevului și de ultima medie de admitere la liceul și specializarea alese. Vezi mai multe sfaturi despre cum se completează fișa de admitere la liceuCalendarul etapei a 2-a de admitere la liceu 2020A doua etapă de admitere la liceu se aplică candidaților care din varii motive nu au reușit să parcurgă pașii înscrierii la repartizarea computerizată sau, din motive medicale, au susținut Evaluarea Națională în sesiunea a doua.A doua etapă de admitere la liceu se aplică pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021. Se aplică pe locurile de la licee rămase din prima etapă.24 iulie 2020: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă. 27 iulie 2020: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 28 - 29 iulie 2020 : Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 24 - 30 iulie 2020: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională30 iulie - 3 august 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020 4 august 2020: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Broșura admiterii la liceu 2020 pe BucureștiToate informațiile pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020 se regăsesc în broșurile de admitere, in format .pdf sau tipărite pe hărtie și distribuite de joi în fiecare unitate școlară. Acestea sunt emise de fiecare inspectorat școlar în parte. Sursa foto: Hepta