BAC Istorie 2020, proba obligatorie a profilului uman. Model de subiect

BAC Istorie 2020. Miercuri, 24 iunie, absolvenții clasei a 12-a susțin proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul uman, filiera vocațională și filiera teologică susțin azi proba la Istorie. Libertatea va publica subiectele la Istorie la BAC 2020 și baremul de corectare. Anul acesta, la examenul de Bacalaureat, s-au înscris peste 155.000 de elevi. […]

BAC Istorie 2020, proba obligatorie a profilului uman. Model de subiect
BAC Istorie 2020. Miercuri, 24 iunie, absolvenții clasei a 12-a susțin proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul uman, filiera vocațională și filiera teologică susțin azi proba la Istorie. Libertatea va publica subiectele la Istorie la BAC 2020 și baremul de corectare. Anul acesta, la examenul de Bacalaureat, s-au înscris peste 155.000 de elevi. Numărul este cu cu aproximativ 20.000 mai mare decât anul trecut. Dintre elevii înscriși la sesiunea din iunie 2020, 32.000 sunt din promoțiile anteriore. Structura subiectelor la Istorie la BAC 2020Subiectele la Istorie la BAC 2020 respectă programa elaborată de Ministerul Educației. Vor fi trei subiecte, fiecare valorând 30 de puncte. Din oficiu vor fi acordate 10 puncte. Proba va începe după ora 9:00, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva toate cerințele pe foaia de examen. Subiectele la Istorie la BAC 2020 se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii: a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS; b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor; c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe; d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore; Programa la BAC Istorie 2020COMPETENȚE DE EVALUAT 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate 1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise 1.3. Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice 1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie 2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice 2.1. Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj 2.2. Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice 3.3. Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice 4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric 4.2. Construirea de sinteze tematice DOMENII DE CONŢINUT/CONŢINUTURI (clasa a XII-a) A. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. B. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR 1. Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa. 2. Constituțiile din România. C. STATUL ȘI POLITICA 1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX) - cu excepția aspectelor referitoare la secolul al XX-lea din acest conținut. Subiecte BAC 2020. Ce a a picat până acumModel de subiect la Istorie la BAC 2020Ce subiecte au picat la Istorie la BAC 2019Programul probelor la BAC 2020Miercuri, 24 iunie, are loc proba obligatorie a profilului la Bacalaureat: Istorie sau Matematică. Joi, 25 iunie, elevii vor susține proba la alegere a profilului. Vezi calendar BAC 2020 22 iunie 2020 - Limba şi literatura română – proba E a) – proba scrisă23 iunie 2020 - Limba şi literatura maternă – proba E b) – proba scrisă24 iunie 2020 - Proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă25 iunie 2020 - Proba la alegere a profilului - proba E d) - proba scrisă 30 iunie 2020 - Afişarea rezultatelor la probele scrise - până la ora 12.0030 iunie 2020 - Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16.00 – 20.001 - 4 iulie - Rezolvarea contestațiilor4 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor finale