ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT

1. Informații generale privind concedentul CONCEDENT: COMUNA COCORA SEDIUL: Comuna Cocora, str. Principală nr. 116, județul Ialomița COD FISCAL: 4427943 TELEFON: 0243 247 003; FAX: 0243 247 003 E-MAIL: primariacocorail@yahoo.com ; ADRESA WEB: https://www.comunacocora.ro/ PERSOANA DE CONTACT: Vlad Vasilica – Secretar general al UAT 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: Concesionarea, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren din intravilanul comunei Cocora, județul Ialomița, în suprafață totală de 4123 mp, cu destinația „Construire locuințe individuale”, identificate după cum urmează: Lotul nr. 1 – situat pe strada Apusului nr. 23,… Articolul ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT

1. Informații generale privind concedentul

CONCEDENT: COMUNA COCORA

SEDIUL: Comuna Cocora, str. Principală nr. 116, județul Ialomița

COD FISCAL: 4427943

TELEFON: 0243 247 003; FAX: 0243 247 003

E-MAIL: primariacocorail@yahoo.com ; ADRESA WEB: https://www.comunacocora.ro/

PERSOANA DE CONTACT: Vlad Vasilica – Secretar general al UAT

2. Informații generale privind obiectul concesiunii:

Concesionarea, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren din intravilanul comunei Cocora, județul Ialomița, în suprafață totală de 4123 mp, cu destinația „Construire locuințe individuale”, identificate după cum urmează:

  • Lotul nr. 1 – situat pe strada Apusului nr. 23, număr cadastral: 20870, în suprafață de 1062 mp;
  • Lotul nr. 2 – situat pe strada Apusului nr. 23, număr cadastral: 20871, în suprafață de 1061 mp;
  • Lotul nr. 3 – situat pe strada Carpenului nr. 18, număr cadastral: 20354, în suprafață de 1304 mp;
  • Lotul nr. 4 – situat pe strada Nalbei nr. 15, număr cadastral: 20339, în suprafață de 696 mp.

Concesionarea se face conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii nr. 28 din 29.04.2024 privind scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării, a unor terenuri (loturi) situate în intravilan categoria de folosință curți-construcții, aparținând domeniului privat al comunei Cocora, județul Ialomița, adoptată de Consiliul local al comunei Cocora

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea/ modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica în format tipărit la Compartimentul Registru agricol/ Birou Secretar general din cadrul Primăriei comunei Cocora.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Registru agricol/ Birou Secretar general din cadrul Primăriei comunei Cocora, comuna Cocora, str. Principală nr. 116, județul Ialomița.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, este de 10 lei, și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Cocora.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.06.2024, ora 12:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.06.2024, ora 16:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Cocora, comuna Cocora, str. Principală nr. 116, județul Ialomița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie să fie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.06.2024, ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Cocora, județul Ialomița.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/ sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, Slobozia, B-dul Cosminului nr. 12, județul Ialomița, telefon: 0243.236952; 0243.236587, fax: 0243.232266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.05.2024.

Articolul ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT apare prima dată în InfoIalomita.ro - Știri actuale din județul Ialomița.