Alegeri locale 2020. Precizări cu privire la solicitarea urnei mobile. Modelul cererii

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. Din documentele justificative, potrivit votcorect.ro, trebuie […] Articolul Alegeri locale 2020. Precizări cu privire la solicitarea urnei mobile. Modelul cererii apare prima dată în Observatorul Prahovean.

Alegeri locale 2020. Precizări cu privire la solicitarea urnei mobile. Modelul cererii

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, inclusiv cei izolați în casă cu COVID-19, pot solicita urna specială (mobilă) de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative.

Din documentele justificative, potrivit votcorect.ro, trebuie să rezultă că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare.

„Cererea trebuie depusă la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna specială. Oricine o poate depune. Alegătorul trebuie să aibă reședință în localitatea (sau sectorul) respectivă”, precizează sursa citată.

Cererea se depune la secția de votare pe 26 septembrie între orele 18.00 și 20.00. Dacă alegătorul se îmbolnăvește după acest termen, cererea se depune și pe 27 septembrie. Cererea trebuie să fie:

  • scrisă de mână sau pe calculator,
  • semnată și datată de alegătorul solicitant,
  • cu numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.

În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Alegătorul trebuie să prezintă un act de identitate și să semneze lista electorală adusă, apoi primește buletinele de vot și ștampila. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21.00 înapoi la secția de votare.

Pentru cei internați în spital, se află într-un cămin de bătrâni sau un loc asemănător

Ca o regulă specială, în cazul în care peste 200 persoane aflate într-o astfel de unitate cer urna specială, depunerea cererilor trebuie să fie asigurată de conducerea unității respective. În ziua alegerilor, unitatea respectivă este obligată să permită accesul echipei biroului electoral cu urna specială, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru cei aflați în arest la domiciliu sau într-un loc de deținere

Regulile generale privind urna specială se aplică și persoanelor deținute sau arestate la domiciliu (dacă nu și-au pierdut dreptul de vot), pentru că ele nu au voie să plece.

  • Persoanele reținute la domiciliu

Persoanele reținute la domiciliu cer urna specială potrivit regulilor generale, cererea fiind însoțită de o copie după hotărârea judecătorească prin care s-a dispus arestul la domiciliu.

  • Pentru cei deținuți

Pentru persoanele aflate în detenție, conducerea locului de detenție trebuie să aducă la cunoștința persoanelor arestate sau care execută o pedeapsă cu executare cel târziu pe 24 septembrie, ora 12.00, faptul că pot vota prin urna specială dacă cer acest lucru.

Modelul cererii pentru urna mobilă – descarcă

CERERE URNĂ SPECIALĂ

Doamnă/Domnule Președinte,

Subsemnatul ______________________________________________________________________, CNP:__________________________________________ cu domiciliul/reședință în localitatea _________________________________________________________________________________, str.___________________________________________, nr ______, bl. _____ , sc. _____, ap. _____, județ/municipiul București, sector _____ , tel: ________________________, vă rog prin prezenta să trimiteți urna specială la adresa unde mă aflu, potrivit art 91 din Legea 115/2015 și Hotărârii BEC 81/2020, întrucât nu mă pot deplasa la secția de votare.

Motivul pentru care nu mă pot deplasa la secția de votare este:

Anexez copii ale următoarelor actele din care rezultă starea de sănătate:

Cu stimă,

Data _______________________________ 2020

Semnătura ______________________________

Sursă text: votcorect.ro

Articolul Alegeri locale 2020. Precizări cu privire la solicitarea urnei mobile. Modelul cererii apare prima dată în Observatorul Prahovean.