AJFP Ialomița: „Luni, 26 iulie, termen limită pentru depunerea a nouă declarații fiscale”

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că 26 iulie 2021 este termenul de depunere a nouă declarații fiscale. Potrivit AJFP Ialomița, este vorba despre: “Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de [...]

AJFP Ialomița: „Luni, 26 iulie, termen limită pentru depunerea a nouă declarații fiscale”

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că 26 iulie 2021 este termenul de depunere a nouă declarații fiscale.

Potrivit AJFP Ialomița, este vorba despre:

  1. “Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat” – formularul 100;
  2. “Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate”- formularul 112;
  3. ”Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”- formularul 208;
  4. “Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România” – formularul 224;
  5. “Decont de taxă pe valoarea adăugată” – formularul 300;
  6. “Decont special de taxă pe valoarea adăugată” – formularul 301;
  7. “Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” – formularul 307;
  8. “Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” -formularul 311;
  9. ”Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” – formularul 390 VIES.

”Calendarul obligațiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informații privind principalele termene de declarare a obligațiilor fiscale. Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligațiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale _2021.htm.