Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou!

ANUNȚ Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 10.11.2020, ora 09:30, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou în cadrul Biroului Comercial – Secția Moreni. 1. Candidatul ideal: – Studii superioare; – Operator PC; – Corectitudine, energie, responsabilitate, viteză de reacție, […] Articolul Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou! apare prima dată în DambovitaNews.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița organizează  concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou!

ANUNȚ

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 10.11.2020, ora 09:30, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou în cadrul Biroului Comercial – Secția Moreni.

1. Candidatul ideal:

– Studii superioare;

– Operator PC;

– Corectitudine, energie, responsabilitate, viteză de reacție, atitudine pozitivă, dispus la program prelungit;

– Persoană dinamică, organizată și ordonată;

– Abilități de comunicare, adaptabilitate la schimbare și rezistență la stres.

2. Descrierea postului:

– Organizează, coordonează și controlează activitatea compartimentului pe care îl conduce;

– Încheie/negocieaza contracte de furnizare apă-canal;

– Organizează , coordonează și urmareaste activitatea de încasare a facturilor;

– Asigură activitatea de relații cu clienții.

3. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 06.11.2020, ora 16.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu șină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Chestionar terți – declarație COVID

– Declarație privind acceptul protecției datelor cu caracter personal

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Cazier judiciar;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare

– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurării concursului.

– Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic – Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus.

4. Proba scrisă de specialitate – test grilă –10.11.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

5. Proba practică – 10.11.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 70 de puncte la testul grilă.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 8.00 – 16.00 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

B I B L I O G R A F I E

1. Ordinul 1725/2010 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare , aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 798/2005;

2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă , cu modificările și completările ulterioare

– Cap. II – Domeniu de aplicare

– Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

– Cap. II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor

– Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului , conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului.

4. Codul de conduită etică al S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. , disponibil la adresa www.catd.ro.

Articolul Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou! apare prima dată în DambovitaNews.